Bắt đầu một topic mới

Tốc độ của băng tần 2.4GHz trên router

Hi cả nhà, cả nhà cho mình hỏi là băng thông nhà mạng cấp cho mình với tốc độ max là 60Mbs. Mình sử dụng router 2 băng tần nhưng khi sử dụng băng tần 2,4GHz thì test tốc độ chỉ có trên 40Mbs còn 5GHz thì test đúng 60, vậy có cách nào khắc phục việc này không? Xin cảm ơn
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận