Bắt đầu một topic mới

Không nhận được email kích hoạt

Xin chào admin, mình có đăng kí tài khoản bằng email nhưng chưa nhận được mail để kích hoạt. Mong admin xem xét lại!

Liquid error: translation data {:other=>"%{count} người "} can not be used with :count => 1
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận