Bắt đầu một topic mới

Điện thoại

Bạn check dùm : iphone 6 còn mới mà ko nhận thẻ sim(sim ko hợp lệ) và cũng ko kết nối đc wifi . Model : MD 235 ZP Seri : C 35 GV 73 VDCO Imei : 012937009302844 Iccid : 8986 0051 1910 0987 9374 Vỏ ngoài lại ghi : model : A 1524 Imei : 352062061070383 Thanks !

máy dựng rồi bỏ đi bạn
Chưa mở mạng đó bạn.hàng sách tay phải không?
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận