Bắt đầu một topic mới

Cong nghe sac nhanh 3.0 nhanh the nao

Cho hoi cong nghệ sac nhanh 3.0 voi 4100mah thi sac khoang bao nhiêu thoi gian .trong tình trang tat nguồn
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận