Bắt đầu một topic mới

Giúp với

Sao e mua hàng trong game bằng visa thanh toán xong lại bảo liên hệ lên apple itunes. Để đx hỗ trợ hoàn tất thanh toán là sao
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận