Bắt đầu một topic mới

KHÔNG THỂ XOÁ APP

Chào anh/ chi. Em đang sử dụng ứng dụng của App Store nhưng e lỡ xoá mất ứng dụng sau đó download lại thì không được. Trên máy hiển thị cái App đó như mạng lưới và không thể tải tiếp cũng không thể xoá. E đã thử các cách ở trên mạng nhưng không được. Giúp em với ạ. Em cảm ơn,
jpg
(117 KB)
1 Comment

Tắt máy khởi động lại
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận